Καλωσήρθατε στη νέα μας σελίδα!

Ο νέος διαδικτυακός χώρος του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι στη διάθεσή σας! More »

Δάνεια μεταπτυχιακών φοιτητών Erasmus+

H Ισπανία είναι η πρώτη χώρα που υπέγραψε συμφωνία χορήγησης δανείων για την εκπόνηση μεταπτυχιακών σπουδών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+. More »

Εμπειρίες φοιτητών Erasmus!

Φοιτητές παλαιότερων εξαμήνων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μεταφέρουν τις εμπειρίες που αποκόμισαν ταξιδεύοντας με το πρόγραμμα Erasmus. More »

Η μετακίνηση Erasmus αλλάζει τις ζωές των φοιτητών!

Το ταξίδι, οι νέες εμπειρίες και η ανταμοιβή More »

 

Erasmus+ International Credit Mobility: Handbook for Participating Organizations

Δημοσιεύθηκε το καινούργιο εγχειρίδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο: «Erasmus+ International Credit Mobility: Handbook for Participating Organizations»,  που αφορά τη διαχείριση της δράσης KA107-Διεθνής Κινητικότητα μεταξύ χωρών του Προγράμματος και χωρών Εταίρων. Το εγχειρίδιο εμπεριέχει όλες τις χρηστικές πληροφορίες για τη διαχείριση των σχεδίων  Διεθνούς Κινητικότητας (τεχνικές οδηγίες, σύνταξη της αίτησης, εύρεση εταίρων, ποσά επιχορήγησης μετακινούμενων, προετοιμασία κινητικοτήτων, τροποποιήσεις συμβάσεων, επέκταση περιόδου κινητικότητας, αναγνώριση κινητικότητας, εισαγωγή πρακτικής άσκησης φοιτητών (2018), συμμετοχή μη ακαδημαϊκών οργανισμών στη Δράση ΚΑ107 (2018) κ.ά.

Το εγχειρίδιο αυτό είναι διαθέσιμο εδώ και ως έγγραφο εργασίας θα ενημερώνεται τακτικά.

Πρόγραμμα IAESTE 2017-18

Ακαδημαϊκό Έτος 2017-18

Ανακοίνωση

Αίτηση

Αλγόριμθος Κατάταξης

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 20 Δεκεμβρίου 2017

Ευρωπαϊκή πρόσκληση Erasmus+ (Ακαδημαϊκό έτος 2018-19)

Η Ευρωπαϊκή Πρόσκληση για το 2018 είναι διαθέσιμη εδώ.

Ο Οδηγός Διαχείρισης του Προγράμματος είναι αναρτημένος στον ιστότοπο https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf.

Επίσης είναι διαθέσιμος διαδικτυακά στην ελληνική γλώσσα στον ιστότοπο http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction/how-to-read-programme-guide_el.

Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων τόσο για τις κεντρικές δράσεις (π.χ. Ανάπτυξη Ικανοτήτων στον Τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Κοινά διπλώματα μάστερ Erasmus Mundus, Δραστηριότητες Jean Monnet, Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης και της Κατάρτισης)  όσο και για τις αποκεντρωμένες δράσεις (Κινητικότητα των ατόμων στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης), καθώς και όλες οι πληροφορίες και η περιγραφή των δράσεων και των σκοπών τους, είναι διαθέσιμες στα αντίστοιχα κεφάλαια του Οδηγού Διαχείρισης του Προγράμματος.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι:

  1. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων σχεδίων για Κινητικότητα των ατόμων στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΚΑ103 & ΚΑ107) είναι η 1η Φεβρουαρίου 2018.
  2. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής σχεδίων για Ανάπτυξη Ικανοτήτων στον Τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Capacity Building in Higher Education) είναι η 8η Φεβρουαρίου 2018.
  3. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για Κοινά διπλώματα μάστερ Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Joint Master Degrees) είναι η 15η Φεβρουαρίου 2018.
  4. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης είναι η 21η Μαρτίου 2018.

Αποτελέσματα Ανακοίνωσης «Πρόγραμμα Erasmus+: Επιχορήγηση Φοιτητών για Πρακτική Εξάσκηση στο εξωτερικό (Ακαδημαϊκό Έτος 2017 –18)

Αποτελέσματα της ανακοίνωσης με Α.Π. 5995/19.07.2017.

Αποτελέσματα Ανακοίνωσης «Πρόγραμμα Erasmus+: Επιχορήγηση Φοιτητών για Σπουδές στο εξωτερικό κατά το εαρινό εξάμηνο (Ακαδημαϊκό Έτος 2017 –18)

Αποτελέσματα της ανακοίνωσης με Α.Π. 5992/19.07.2017.

Διαλέξεις Dr.José Bento Sterman Ferraz

Την ερχόμενη εβδομάδα (23-27/10/2017) επισκέπτεται το πανεπιστήμιό μας ο καθηγητής José Bento Sterman Ferraz από το Τμήμα Animal Science and Food Engineering του University of State of Sao Paulo της Βραζιλίας  στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Διεθνής κινητικότητα.

Ο Καθ. Ferraz είναι έμπειρος ερευνητής στον τομέα της γενετικής βελτίωσης ζώων και ειδικότερα στο αντικείμενο της γενετικής αξιολόγησης βοειδών και προβάτων και στην χρήση γενετικών δεικτών σε προγράμματα επιλεκτικής αναπαραγωγής.

(https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7005535054, https://www.researchgate.net/profile/Jose_Ferraz2)

Ο Καθ. Ferraz θα παρουσιάσει το Πανεπιστήμιο του Sao Paolo και τις δραστηριότητες του Research Center of Animal Breeding, Biotechnology and Transgenesis την Τετάρτη 25/10/2017 9:30-11:30. Επίσης θα κάνει διάλεξη με θέμα την Ζωική Παραγωγή στην Νότιο Αμερική την Πέμπτη 26/10/2017, 11:15-12:00. Και οι δυο διαλέξεις θα γίνουν στην Αίθουσα Β’ του 3ου ορόφου κτιρίου Δημακόπουλου.

Γέφυρες Γνώσης & Συνεργασίας

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT) υλοποιεί τη νέα εθνική πρωτοβουλία «Γέφυρες Γνώσης & Συνεργασίας». Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι η συμβολή όλων των Ελλήνων επιστημόνων και επαγγελματιών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, στην εθνική προσπάθεια για την ανάπτυξη της χώρας στην κατεύθυνση της «οικονομίας της γνώσης».

Μέσα από τον ιστότοπο της πρωτοβουλίας (https://www.knowledgebridges.gr/) μπορεί κανείς να βρει συνεργάτες, πληροφόρηση για χρηματοδοτικά προγράμματα και υποτροφίες στην Ελλάδα κ.λπ. ή επίσης να συνδράμει κάποια ελληνική επιχείρηση, ώστε να πουλήσει τα προϊόντα της στη χώρα όπου αυτός ζει και δραστηριοποιείται, να βοηθάει φίλους που είναι αυτοαπασχολούμενοι ή απασχολούνται σε κάποια επιχείρηση στην Ελλάδα, ώστε να έρθουν σε επαφή με επιχειρήσεις του εξωτερικού, κι ακόμη να συστήσει μια επιχείρηση στην Ελλάδα μόνος του ή σε συνεργασία με άλλους, λειτουργώντας ως μέντορας/«business angel» στη συγκρότηση μιας νεοφυούς επιχείρησης στην Ελλάδα.

Η πρωτοβουλία σχεδιάστηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, σε συνεργασία με άλλα υπουργεία και τη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.

Το Τμήμα Επικοινωνίας του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) είναι μεταξύ άλλων, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Horizon 2020 και το Enterprise Europe Network.