Καλωσήρθατε στη νέα μας σελίδα!

Ο νέος διαδικτυακός χώρος του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι στη διάθεσή σας! More »

Δάνεια μεταπτυχιακών φοιτητών Erasmus+

H Ισπανία είναι η πρώτη χώρα που υπέγραψε συμφωνία χορήγησης δανείων για την εκπόνηση μεταπτυχιακών σπουδών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+. More »

Εμπειρίες φοιτητών Erasmus!

Φοιτητές παλαιότερων εξαμήνων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μεταφέρουν τις εμπειρίες που αποκόμισαν ταξιδεύοντας με το πρόγραμμα Erasmus. More »

Η μετακίνηση Erasmus αλλάζει τις ζωές των φοιτητών!

Το ταξίδι, οι νέες εμπειρίες και η ανταμοιβή More »

 

Ευρωπαϊκή πρόσκληση Erasmus+ (Ακαδημαϊκό έτος 2019-20)

 Η Ευρωπαϊκή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το 2019 είναι διαθέσιμη εδώ.

Ο Οδηγός Διαχείρισης του Προγράμματος είναι αναρτημένος στον ιστότοπο https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf.

Επίσης είναι διαθέσιμος διαδικτυακά στην ελληνική γλώσσα στον ιστότοπο http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction/how-to-read-programme-guide_el.

Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων τόσο για τις κεντρικές δράσεις (π.χ. Ανάπτυξη Ικανοτήτων στον Τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Κοινά διπλώματα μάστερ, Δραστηριότητες Jean Monnet, Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης και της Κατάρτισης)  όσο και για τις αποκεντρωμένες δράσεις (Κινητικότητα των ατόμων στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης), καθώς και όλες οι πληροφορίες και η περιγραφή των δράσεων και των σκοπών τους, είναι διαθέσιμες στα αντίστοιχα κεφάλαια του Οδηγού Διαχείρισης του Προγράμματος.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι:

  1. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων σχεδίων για Κινητικότητα των ατόμων στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΚΑ103 & ΚΑ107) είναι η 5η Φεβρουαρίου 2019.
  2. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής σχεδίων για Ανάπτυξη Ικανοτήτων στον Τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Capacity Building in Higher Education) είναι η 7η Φεβρουαρίου 2019.
  3. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για Κοινά διπλώματα μάστερ (Erasmus Joint Master Degrees) είναι η 14η Φεβρουαρίου 2019.
  4. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για Στρατηγικές συμπράξεις (Strategic Partnerships) στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης είναι η 21η Μαρτίου 2019.
  5. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για Συμμαχίες Γνώσης (Knowledge Alliances) στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης είναι η 28η Μαρτίου 2019.
  6. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για δραστηριότητες Jean Monnet είναι η 22α Φεβρουαρίου 2019.

Σύντομες παρουσιάσεις για τις Κεντρικές Δράσεις είναι διαθέσιμες εδώ και για τις Στρατηγικές Συμπράξεις εδώ.

Πρόγραμμα ERASMUS+: Επιχορήγηση φοιτητών για Πρακτική Εξάσκηση στο εξωτερικό κατά το εαρινό εξάμηνο (Ακαδημαϊκό Έτος 2018-19)-Δεύτερη Ανακοίνωση

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 17  Ιανουαρίου 2019

Αποτελέσματα Ανακοίνωσης Α.Π. 6117/24.07.2018 «Πρόγραμμα Erasmus+: Επιχορήγηση Φοιτητών για πρακτική εξάσκηση στο εξωτερικό κατά το εαρινό εξάμηνο (Ακαδημαϊκό Έτος 2018-19)»

Αποτελέσματα Ανακοίνωσης Α.Π. 6117/24.07.2018

Αποτελέσματα Ανακοίνωσης Α.Π. 6116/24.07.2018 «Πρόγραμμα Erasmus+: Επιχορήγηση Φοιτητών για Σπουδές στο εξωτερικό κατά το εαρινό εξάμηνο (Ακαδημαϊκό Έτος 2018-19)»

Αποτελέσματα Ανακοίνωσης Α.Π. 6116/24.07.2018

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+: Κινητικότητα προσωπικού με σκοπό την επιμόρφωση (Ακαδ. Έτος 2018-2019)-Παράταση

Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 12 Δεκεμβρίου 2018

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+: Κινητικότητα Μελών Δ.Ε.Π. με σκοπό τη διδασκαλία (εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2018-2019)-Παράταση

Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 12 Δεκεμβρίου 2018

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+: Σύναψη Διμερών Συμφωνιών για τα ακαδημαϊκά έτη 2019-2021 – Παράταση

Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 20 Δεκεμβρίου 2018