Έκθεση Έρευνας ESNsurvey 2016

Η ESNsurvey είναι ένα από τα κύρια projects του Δικτύου Φοιτητών Erasmus (Erasmus Student Network), το οποίο ερευνά από το 2005 διάφορες πτυχές της κινητικότητας των σπουδαστών. Η προσπάθεια αυτή υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προωθείται σε συνεργασία με το Erasmus Student Network σε 40 χώρες , των οποίων οι σύλλογοι είναι παρόντες σε περισσότερα από 500 Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης σε όλη την Ευρώπη.

Η ESNsurvey 2016 έλαβε σχεδόν 25.000 απαντήσεις και έχει τίτλο: The International-Friendliness of Universities. Αντικείμενο της έρευνας ήταν να διερευνήσει τις σχέσεις του Διεθνούς Φοιτητή με το Πανεπιστήμιο Υποδοχής όσον αφορά τις υπηρεσίες, την ακαδημαϊκή υποστήριξη, τη διαπολιτισμική επικοινωνία και τα δίκτυα φιλίας και την επίδραση όλων αυτών στην συνολική εμπειρία κινητικότητας.

Αναφέρεται σε πολλά ενδιαφέροντα θέματα κινητικότητας και όχι μόνο, όπως: στη διάρκεια παραμονής, τη χώρα προορισμού, το ποσό των δαπανών που καλύπτονται από την επιδότηση κινητικότητας, το ενδιαφέρον για επιδίωξη ενός μεταπτυχιακού στο εξωτερικό, υπηρεσίες υποστήριξης στο πανεπιστήμιο υποδοχής, πιθανά προβλήματα σε πανεπιστήμια υποδοχής, υποστήριξη από μέρους των καθηγητών υποδοχής, γλώσσα διδασκαλίας, ικανοποίηση από σπουδές στο εξωτερικό, social programme και ικανοποίηση από αυτό, φιλίες, τοπική ενσωμάτωση, διαμονή, διαπολιτισμική κατανόηση, εμπόδια της διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης, διαθεσιμότητα υπηρεσιών επανένταξης στο πανεπιστήμιο αποστολής κατά την επιστροφή, προσδοκίες, την προθυμία για μετανάστευση στο εξωτερικό κτλ.

Πιο συγκεκριμένα χωρίζεται σε 5 κύριες ενότητες ενώ άξιες προσοχής είναι οι πολύ σημαντικές συστάσεις για τα Γραφεία Διεθνών Σχέσεων των Πανεπιστημίων της Ελλάδος (IROs).
1. Φοιτητική Μετανάστευση στην Ευρώπη
2. Υπηρεσίες προς τους φοιτητές στα Πανεπιστήμια Υποδοχής
3. Ακαδημαϊκή Προσαρμογή των Διεθνών Φοιτητών
4. Κοινωνική Προσαρμογή των Διεθνών Φοιτητών
5. Επανένταξη στο Πανεπιστήμιο Αποστολής έπειτα από την Κινητικότητα

Μπορείτε να βρείτε την ESNsurvey 2016 εδώ.