Πρόγραμμα ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013

EU_flag_LLP_EN-01Πρόγραμμα ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (2007-2013)

Από 1/1/2007 ξεκίνησε το νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Δια Βίου Μάθησης που καλύπτει τους τομείς της εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης (ΑΠΟΦΑΣΗ 1720/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης, 15/11/2006).

Το Πρόγραµµα συνεχίζει, βελτιώνει και επεκτείνει τα Προγράμματα «Σωκράτης ΙΙ» και «Leonardo da Vinci ΙΙ».

Γενικός στόχος του προγράμματος είναι να συμβάλλει, με τη διά βίου μάθηση, στην ανάπτυξη της Κοινότητας ως προηγμένης κοινωνίας βασισμένης στη γνώση, με βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, καλύτερες και περισσότερες θέσεις απασχόλησης και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή, διασφαλίζοντας, παράλληλα, ικανοποιητική προστασία του περιβάλλοντος για τις μελλοντικές γενιές. Αποσκοπεί ιδίως στην ενίσχυση των ανταλλαγών, της συνεργασίας και της κινητικότητας μεταξύ των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Κοινότητα ώστε να καταστούν παγκόσμιο σημείο ποιοτικής αναφοράς.

«Στο Πρόγραµµα συμμετέχουν τα 27 κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Δηµοκρατία της Τσεχίας, Δανία, Γερµανία, Εσθονία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεµβούργο, Ουγγαρία, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουµανία, Σλοβενία, Δηµοκρατία της Σλοβακίας, Φινλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο), οι 3 χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία), η Τουρκία, η Κροατία, η Ελβετία και οι Υπερπόντιες χώρες και εδάφη (όπως ορίζονται από την Απόφαση του Συμβουλίου 2001/822/EC, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Απόφαση 2007/249/ΕΚ του Συμβουλίου).»

 Η δομή του Προγράμματος Δια βίου Μάθηση συνίσταται σε:

  1. Τομεακά Προγράμματα:

α) Το Πρόγραµµα Comenius, που αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασής της, ιδίως μέσω της ενθάρρυνσης της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σχολικής και προσχολικής εκπαίδευσης με την επιχορήγηση σχολικών συμπράξεων και δράσεων διακρατικής κινητικότητας μαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς και δραστηριοτήτων ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης εκπαιδευτικών. Επίσης, υποστηρίζει τους νέους ώστε να αποκτήσουν συνείδηση της ποικιλομορφίας των ευρωπαϊκών πολιτισμών, καθώς και γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για την προσωπική τους ανάπτυξη, τη μελλοντική εργασιακή τους απασχόληση και τη δραστηριοποίησή τους ως ενεργών πολιτών.

β) To Πρόγραµµα Erasmus που αποτελεί την ναυαρχίδα των προγραμμάτων εκπαίδευσης  της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της κινητικότητας και της συνεργασίας στην Ανώτατη εκπαίδευση σε ολόκληρη την Ευρώπη.

 To Πρόγραμμα ΕRASMUS δίνει την ευκαιρία σε φοιτητές, καθηγητές και προσωπικό Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης να μετακινηθούν στην Ευρώπη για να σπουδάσουν, να κάνουν πρακτική άσκηση, ή να διδάξουν και να επιμορφωθούν αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία. Ακόμα και στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου που καλούνται από Ιδρύματα Ανωτάτης Εκπαίδευσης για να διδάξουν στο εξωτερικό μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω του  Προγράμματος.

Επιπλέον, το Πρόγραμμα ERASMUS υποστηρίζει τη συνεργασία μεταξύ Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης μέσω προπαρασκευαστικών επισκέψεων, Εντατικών Προγραμμάτων ERASMUS, αλλά και μέσω κεντρικών δράσεων που διαχειρίζεται η ΕΑCEA (Εducation, Audiovisual and Culture Executive Agency) συνολικά για όλη την Ευρώπη, όπως τα δίκτυα, τα πολυμερή σχέδια καθώς και τα Συνοδευτικά μέτρα. Με τον τρόπο αυτό το Πρόγραμμα ERASMUS στηρίζει τα ιδρύματα να εργαστούν από κοινού, αλλά και να προσεγγίσουν τον επιχειρηματικό κόσμο.

γ) Το Πρόγραµµα Leonardo da Vinci, που απευθύνεται σε φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.  Σκοπός του προγράμματος είναι η αύξηση της ποιότητας, της ελκυστικότητας και της επίδοσης των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, η βελτίωση των συστημάτων διαφάνειας, πληροφόρησης και επαγγελματικού προσανατολισμού, η αναγνώριση των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων.

δ) Το Πρόγραμμα Grundtvig, με αντικείμενο την προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας, της ποιότητας, της καινοτομίας και της ευρωπαϊκής διάστασης σε όλους τους τομείς εκπαίδευσης ενηλίκων. Απευθύνεται σε κάθε ίδρυμα /οργανισμό που δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση ενηλίκων (ανεξαρτήτως αν ανήκει στην τυπική, μη τυπική ή άτυπη εκπαίδευση), καθώς και στο προσωπικό και τους εκπαιδευόμενους των φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων.

  1. Εγκάρσιο Προγραμμα (Transversal Programme) με αντικείμενο:

α)  την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ εμπειρογνωμόνων και ανωτέρων στελεχών της εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, ιδιαίτερα σε τομείς προσχολικής, πρωτοβάθμιας και γενικής ή τεχνικής / επαγγελματικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης (Επισκέψεις Μελέτης)

β)  την ανάπτυξη καινοτομιών στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών,

γ)  τη διάχυση και αξιοποίηση αποτελεσμάτων

  1. Το Πρόγραμμα Jean Monnet, με αντικείμενο την υποστήριξη της διδασκαλίας, της έρευνας και του προβληματισμού σχετικά με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο και την ενδυνάμωση των ευρωπαϊκών θεσμών και ενώσεων. Με σχέδια και στις πέντε ηπείρους, το πρόγραμμα κινητοποιεί έως και 250.000 σπουδαστές ετησίως.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *