Σύναψη διμερών συμφωνιών

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση/ΕΡΑΣΜΟΣ δύναται να συναφθούν με ξένα πανεπιστήμια Διμερείς Συμφωνίες Ακαδημαϊκής Συνεργασίας που μπορούν να αφορούν πρωτίστως την κινητικότητα φοιτητών και μελών Δ.Ε.Π. αλλά και την κινητικότητα προσωπικού για επιμόρφωση.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την σύναψη αλλά και την ανανέωση Διμερούς Συμφωνίας είναι να έχει απονεμηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Ίδρυμα – Εταίρο ο Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus (EUC). Ο έλεγχος του σημείου αυτού μπορεί να γίνει στην ιστοσελίδα της ΕΕ http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2009/call_erasmus_university_charter_en.htm.

Οι χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα είναι τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι χώρες του Ε.Ο.Χ. (Λιχτενστάϊν, Ισλανδία, Νορβηγία), η ΠΓΔΜ, η Κροατία καθώς και η Τουρκία.

Οι Συμφωνίες αυτές περιέχουν τους ελάχιστους όρους που ρυθμίζουν την κινητικότητα – τον αριθμό των μετακινούμενων, το επίπεδο σπουδών, το χρονικό διάστημα της μετακίνησης, το γνωστικό αντικείμενο, τη διάρκεια ισχύος της συμφωνίας κτλ.

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συνάπτει αυτές τις Διμερείς Συμφωνίες σε επίπεδο Τμήματος κι όχι Πανεπιστημίου. Για το λόγο αυτό κάθε Τμήμα είναι αρμόδιο να επικοινωνήσει με επιλέξιμους εταίρους – Α.Ε.Ι. των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα χωρών προκειμένου να διερευνήσει τις δυνατότητες συνεργασίας σε διάφορα επιστημονικά πεδία και την επιθυμία και των δύο πλευρών να δεχθούν την ανταλλαγή ενός αριθμού φοιτητών ή/και μελών Δ.Ε.Π. Λίστα με τα συναφθείσες έως σήμερα Συμφωνίες μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων http://www.european.aua.gr/socuniv.htm.

Ακολούθως, ο Τμηματικός Υπεύθυνος ERASMUS και το προτείνον τη συνεργασία μέλος Δ.Ε.Π. υποβάλουν αίτημα συνεργασίας (Link το συνημμένο αρχείο «Αίτημα_Συνεργασίας_website») στην Γενική Συνέλευση του Τμήματος ώστε να εγκριθεί η πρόταση συνεργασίας. Κατόπιν, το αίτημα αρμοδίως υπογεγραμμένο αποστέλλεται στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων εντός της προκαθορισμένης κάθε φορά προθεσμίας (συνήθως από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου) για τις απαραίτητες ενέργειες.

Για περισσότερες πληροφορίες ή και διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο των Συμφωνιών και τη διαδικασία σύναψης μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη 10:00 – 12:00 στο τηλ: 210 5294819 ή μέσω email: european_pr@aua.gr.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *