Εντατικά μαθήματα γλωσσικής προετοιμασίας (EILC)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζοντας την πολιτική για την προώθηση της πολυπολιτισμικότητας και πολυγλωσσίας στις χώρες που συμμετέχουν σε κοινές ευρωπαϊκές δραστηριότητες διοργανώνει κάθε χρόνο Εντατικά Γλωσσικά Μαθήματα Erasmus (EILCs – Erasmus Intensive Language Courses) για την εκμάθηση των λιγότερο ομιλούμενων και διδασκόμενων γλωσσών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση. Σκοπός των μαθημάτων είναι η γλωσσική προετοιμασία των φοιτητών, πριν την έναρξη της περιόδου Erasmus που θα πραγματοποιήσουν στις χώρες αυτές.erasmus_mundus2

Πού;

Διοργανώνονται στις παρακάτω χώρες:

-Σουηδία                                             -Βουλγαρία                                             -Κύπρος
-Τσεχία                                               -Δανία                                                    -Εσθονία
-Φινλανδία (Φινλανδικά και Σουηδικά)  -Ελλάδα                                                 -Ουγγαρία
-Ισλανδία                                            -Ιταλία                                                    -Λετονία
-Λιθουανία                                          -Μάλτα                                                   -Ολλανδία
-Νορβηγία                                           -Πολωνία                                                -Πορτογαλία
-Ρουμανία                                           -Σλοβακία                                               -Σλοβενία
-Τουρκία                                             -Κροατία                                                 -Ελβετία (Ιταλικά)
-Βέλγιο (Ολλανδικά)
-Ισπανία (μόνο για τις διαλέκτους Καταλανικά, Βάσκικα, Βαλενθιανά και Γαλικιανά)

Πότε;       

Τα EILC’s έχουν διάρκεια από 2 έως 6 εβδομάδες (minimum 60 ώρες διδασκαλίας) και πραγματοποιούνται σε δύο φάσεις:

  • α’ φάση: καλοκαίρι πριν από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους.
  • β’ φάση: Ιανουάριο – Φεβρουάριο, πριν από την έναρξη του εαρινού εξαμήνου.

Τα μαθήματα προσφέρονται σε 2 επίπεδα, αρχαρίων και μέσων. Η διάρκειά τους ποικίλλει από χώρα σε χώρα και ανάλογα με το επίπεδο γλωσσομάθειας των φοιτητών. Οι ημερομηνίες των μαθημάτων, οι διαθέσιμες θέσεις, τα επίπεδα των τμημάτων καθώς και οι αιτήσεις των φοιτητών βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων στις ιστοσελίδες:

http://www.iky.gr/entatika-glwssika-mathimata-eilcs 

Πόσο κοστίζουν;

Οι φοιτητές που συμμετέχουν στα EILCs δεν επιβαρύνονται με δίδακτρα. Μολαταύτα, μπορεί να ζητηθεί οικονομική συμμετοχή για εκδρομές και ανάλογες προαιρετικές δραστηριότητες, καθώς και μικρά ποσά που ζητούνται από όλους τους φοιτητές Erasmus (π.χ. ασφάλιση, συνδρομή για φοιτητικές ενώσεις, φωτοτυπίες κλπ.)

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών χορηγεί οικονομική ενίσχυση στους συμμετέχοντες στα EILC’s για το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης των μαθημάτων. Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας είναι το ίδιο με το ποσό που παίρνουν οι φοιτητές για τη μετακίνηση για σπουδές. Σημειώνεται ότι, εάν η περίοδος διεξαγωγής των EILCs συμπίπτει με την περίοδο Erasmus, δε χορηγείται οικονομική ενίσχυση, εκτός αν εξαιρετικοί λόγοι το επιβάλουν.

Κριτήρια επιλεξιμότητας;

Μόνο οι φοιτητές οι οποίοι έχουν επιλεγεί να διανύσουν μία περίοδο Erasmus (χρονικό διάστημα από ένα ακαδημαϊκό τρίμηνο έως 12 μήνες) σε Ίδρυμα μίας από τις Χώρες – Μέλη με τις λιγότερο ομιλούμενες και διδασκόμενες γλώσσες, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα μαθήματα εντατικής γλωσσικής προετοιμασίας που διοργανώνονται στη χώρα αυτή.

Προτεραιότητα έχουν οι φοιτητές που μετακινούνται για μεγαλύτερο διάστημα για σπουδές ή/και πρακτική άσκηση.

Υποβολή αιτήσεων;

Η αίτηση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής http://ec.europa.eu/education/erasmus/eilc_en.htm Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου (european_pr@aua.gr) μετά από σχετική ανακοίνωση.

Διαδικασία επιλογής;

Το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων έχει την ευθύνη προώθησης των αιτήσεων (μόνο ηλεκτρονικά) στο Ίδρυμα-Διοργανωτή, μετά την εξακρίβωση της σωστής συμπλήρωσης των απαιτούμενων στοιχείων.

Μαζί με την αίτηση αποστέλλεται ηλεκτρονικά και η βεβαίωση πως οι φοιτητές έχουν επιλεγεί για περίοδο Erasmus για σπουδές ή/και πρακτική άσκηση στη χώρα όπου διοργανώνονται τα EILC’s. Σε περίπτωση που η καταληκτική ημερομηνία επιλογής φοιτητών Erasmus είναι μεταγενέστερη από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης για συμμετοχή στα EILC’s, η τελική επιβεβαίωση συμμετοχής στα EILC’s πραγματοποιείται μετά την οριστική επιλογή του φοιτητή για συμμετοχή στο Erasmus.

Τελική επιλογή;

Η τελική επιλογή των φοιτητών πραγματοποιείται με τη  συνεργασία του Ιδρύματος – Διοργανωτή, της Ε.Μ. της χώρας υποδοχής και του Γ.Π.Α. το οποίο έχει και την ευθύνη για την επιβεβαίωση ότι οι προτεινόμενοι φοιτητές θα μετακινηθούν μέσω του προγράμματος Erasmus. Σημαντικό κριτήριο αποτελεί η ισόρροπη συμμετοχή ανά γνωστικό αντικείμενο και η ισόρροπη γεωγραφική εκπροσώπηση.

Το Ι.Κ.Υ. αποστέλλει στους επιτυχόντες φοιτητές τα έγγραφα που αφορούν στον φοιτητή EILCs (σύμβαση, ερωτηματολόγιο). Στη συνέχεια οι φοιτητές επιστρέφουν στο Ι.Κ.Υ. τη σύμβαση υπογεγραμμένη σε δύο αντίτυπα, για να χρηματοδοτηθούν. Μετά το πέρας των μαθημάτων και εντός δύο εβδομάδων οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να στείλουν στο Ι.Κ.Υ. τη βεβαίωση παρακολούθησης των μαθημάτων και το ερωτηματολόγιο με το οποίο καλούνται να αξιολογήσουν το πρόγραμμα και την επιρροή του στις ακαδημαϊκές τους σπουδές.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *