Διαδικτυακή ενημέρωση φοιτητών για την πρακτική άσκηση με το Πρόγραμμα ERASMUS+

Η ενημέρωση  αφορά τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες όλων των Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020 από 12:00-14:00 μ.μ.

Δηλώσεις συμμετοχής έως τις 20/12/2020 στο google form https://forms.gle/ogGS6isHfFjRxQTE9.

Στους ενδιαφερόμενους θα σταλεί ο κωδικός σύνδεσης με την πλατφόρμα Microsoft Teams τη Δευτέρα 21/12/2020.

Υπενθυμίζεται  ότι η σύνδεση είναι δυνατή με χρήση του προσωπικού λογαριασμού stud……..@aua.gr