Νέα διαδικτυακή ενημέρωση φοιτητών για την πρακτική άσκηση με το Πρόγραμμα ERASMUS+

Με αφορμή την τρέχουσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (http://www.european.aua.gr/?p=3830), το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  διοργανώνει νέα διαδικτυακή ενημέρωση για την πρακτική άσκηση σε φορείς του εξωτερικού κατά το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2020-21 με επιχορήγηση από το Πρόγραμμα ERASMUS+.

Η ενημέρωση  αφορά τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες όλων των Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2021 από 12:00-14:00 μ.μ.

Δηλώσεις συμμετοχής στο european_pr@aua.gr

Στους ενδιαφερόμενους θα σταλεί ο κωδικός σύνδεσης με την πλατφόρμα Microsoft Teams την Τρίτη 12/01/2021.

Υπενθυμίζεται  ότι η σύνδεση είναι δυνατή μόνο με χρήση του προσωπικού λογαριασμού stud……..@aua.gr