Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+: Κινητικότητα Μελών Δ.Ε.Π. με σκοπό τη διδασκαλία (εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2022-2023)

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+: Κινητικότητα Μελών Δ.Ε.Π. με σκοπό τη διδασκαλία (εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2022-2023)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 15:00 μ.μ.