Πρόγραμμα Erasmus+: Κινητικότητα προσωπικού με σκοπό την επιμόρφωση- Β΄ Ανακοίνωση

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+: Κινητικότητα προσωπικού με σκοπό την επιμόρφωση – Β΄ Ανακοίνωση

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 και ώρα 16:00 μ.μ.